Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu                 Facebook_Swarzędz   FaceBook_Kobylnica  YouTube_WTZ  Skype_WTZ
style="border: 2px solid ; width: 32px; height: 32px;" alt="Skype_WTZ" src="images/ikonskype.jpg">


Sprawozdanie      Statut       Zarząd      KRS       RODO  

Wczesna interwencja


W naszym Stowarzyszeniu prowadzone są zajęcia w ramach wczesnej interwencji.

Są to systematyczne i kompleksowe oddziaływania rehabilitacyjne mające na celu stymulowanie wszystkich sfer rozwoju dziecka, tak aby optymalizować skutki zaburzeń wrodzonych bądź powstałych w okresie okołoporodowym.


Rehabilitacja jest tym skuteczniejsza, im wcześniej podjęta. W tym okresie życia dziecka zaburzone wzorce nie są jeszcze utrwalone, a układ nerwowy jest bardzo plastyczny. Zatem szanse na wyrównanie czy rozwój kompetencji dziecka w poszczególnych sferach jego rozwoju są bardzo duże.


Zajęcia w ramach wczesnej interwencji skierowane są dla naszych najmłodszych podopiecznych w wieku od 0 do 7 lat. Ćwiczenia najczęściej obejmują takie zakresy jak: sprawność psychomotoryczna, funkcjonowanie poznawcze, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, rozwój mowy, zabawa, budowanie kontaktów społecznych.

Do najczęściej wykorzystywanych metod pracy należą: metoda Knilla, Dobrego Startu, Blissa, Kepharta, Domana, reedukacja mięśniowo-nerwowa, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo-Moralesa, masaż Shantali, integracja sensoryczna,dogoterapia. A także inne metody – te, które są indywidualnie dobrane

do preferencji i kompetencji danego dziecka.
Zajęcia prowadzą: rehabilitant, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, pedagog specjalny. 

Kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka w Swarzędzu

Adres :      os. Kościuszkowców 13
                   62-020 Swarzędz

E-mail :      spdst@wp.pl

Telefon :    tel. (+48.61) 651 52 86            
                  fax. (+48.61) 651 88 68
                  tel. 604 45 46 75

NIP 777-22-15-371
REGON 631081837
KRS 0000021128
nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836