Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu                 Facebook_Swarzędz   FaceBook_Kobylnica  YouTube_WTZ  Skype_WTZ
style="border: 2px solid ; width: 32px; height: 32px;" alt="Skype_WTZ" src="images/ikonskype.jpg">


Sprawozdanie      Statut       Zarząd      KRS       RODO  

Gabinet psychologiczny

Psycholog pracujący w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy pomocy testów psychologicznych , obserwacji oraz wywiadu dokonuje diagnozy umiejętności oraz potrzeb każdego uczestnika. Na podstawie postawionej diagnozy ustala się indywidualny program terapii. Efekty terapii są systematycznie podsumowywane,  w razie potrzeby plan pracy jest modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb.
Uczestnicy Warsztatu korzystają ze wsparcia psychologa w następujących formach:
•    diagnozy psychologicznej,
•    psychoedukacji,
•    terapii indywidualnej,
•    terapii grupowej,
•    relaksacji,
•    treningu umiejętności społecznych,
•    ćwiczeń usprawniających nabyte umiejętności,
•    ćwiczeń poznawczych,
•    interwencji kryzysowej,
•    opiniowania na potrzeby zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Psycholog prowadzi również indywidualne konsultacje z rodzicami i opiekunami uczestników warsztatu. W razie potrzeby na prośbę uczestnika lub opiekuna psycholog prowadzi konsultacje z innymi instytucjami, takimi jak opieka społeczna,  ZUS, szpitale etc.
W ramach współpracy psychologa ze Stowarzyszeniem prowadzone są indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Spotkania odbywają się we wtorki  w godzinach 13:30-19:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym.


GabinetPsychologiczny
 

Kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka w Swarzędzu

Adres :      os. Kościuszkowców 13
                   62-020 Swarzędz

E-mail :      spdst@wp.pl

Telefon :    tel. (+48.61) 651 52 86            
                  fax. (+48.61) 651 88 68
                  tel. 604 45 46 75

NIP 777-22-15-371
REGON 631081837
KRS 0000021128
nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836