Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu                 Facebook_Swarzędz   FaceBook_Kobylnica  YouTube_WTZ  Skype_WTZ
style="border: 2px solid ; width: 32px; height: 32px;" alt="Skype_WTZ" src="images/ikonskype.jpg">


Sprawozdanie      Statut       Zarząd      KRS       RODO  

koronawarsztaty

InformacjeBezpieczne WTZ 18.11.2020

logo

Szanowni Rodzice i Opiekunowie


Można uzyskać 500 zł za miesiąc październik i listopad z PFRON wynikającą z niemożliwości uczęszczania
na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Łącznie 1000 zł za październik i listopad.
Prosimy o kontakt z Panią Mirką Gulczyńską 606 921 442
Pomożemy przy prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu
wniosku od 7 do 16 listopada.


Prosimy o kontakt
Kierownik Barbara KucharskaDecyzja 20.10.2020 A
Decyzja B20.10.2020


Dzień Dobry!!!

 

W związku z opracowywaniem diagnozy dot. programu działań na rzecz ON proszę Państwa o pilną informację dotyczącą ilości chętnych (spośród podopiecznych Państwa Stowarzyszeń) do skorzystania z usługi mieszkania chronionego.

Planowane mieszkania umiejscowione były by w domkach, które znajdują się w sąsiedztwie DPS w Lisówkach. Aktualnie domki są całkowicie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ich wyposażeniu są: telewizor, kuchnia, komplet naczyń i „zastawa”, pralka wraz z suszarką. Pokoje są maksymalnie dwuosobowe z łóżkiem, nocnym stolikiem i szafą. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się także stół wraz z krzesłami.

Mieszkanie takie mogłoby funkcjonować na podstawie ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, które określają warunki pobytu w ww.

Oznacza to, że osoby kierowane na podstawie decyzji administracyjnej  zobligowane by były do ponoszenia odpłatności (wysokość uzależniona byłaby od dochodu) oraz wskazania okresu pobytu w mieszkaniu.

W ramach pobytu zapewnia się  prace socjalną oraz usługi obejmujące pomoc w:

1) wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym dotyczących:

a) przemieszczania się,

b) utrzymania higieny osobistej,

c) ubierania się,

d) sprzątania,                                                                                                                                                                              

e) zakupów i przygotowywania posiłków,

f) załatwiania spraw osobistych;

2) realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobie:

a) utrzymywania więzi rodzinnych,

b) uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Taki wachlarz usług sprawia, że każdy mieszkaniec będzie miał dostęp np. do opiekuna minimum  3 godziny dziennie. W praktyce uniemożliwia to korzystanie z takiego wsparcia przez osoby całkowicie zależne od opiekuna (dostęp do opiekuna ok. 3 godz. dziennie).

 

Informację o zapotrzebowaniu wskazanego rodzaju wsparcia wśród Państwa uczestników proszę przekazywać zwrotnie na adres mailowy tomasz.woznica@pcpr.poznan.pl do poniedziałku 05.10.2020 do godz. 12. Informacja taka nie ma charakteru wiążącego i  związana jest z diagnozą planowanych działań.

 

Pozdrawiam,

 

Tomasz Woźnica
Z-ca Dyrektora     

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
tel. (61) 8410 722, email: tomasz.woznica@pcpr.poznan.pl, www.pcpr.powiat.poznan.pl

walne zgromadzenie
pomoc asystenta 22.09.2020

ZAJĘCIA NA BASENIE


Rozpoczynają się ćwiczenia na pływalni
w czwartek o godzinie 16.00- osoby pływające
oraz 16.45- osoby niepływające.
Prosimy zabrać maseczki.
                                                                                informacja z 01-09-2020


info 26.06.2020

inf 24.06.2020


Podziekowanie 19.06.2020

info 16.06.2020

Dizen dziecka

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Zarząd Stowarzyszenia_Informacja dla rodziców opiekunów

---PDF-KLIKNIJ---Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii dla uczestników WTZ Swarzędz

---PDF-KLIKNIJ---
 Regulamin zajęć rehabilitacyjnych_Informacje dla rodziców i opiekunów

---PDF-KLIKNIJ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------Z okazji Dnia Matki Wszystkim Mamom naszych podopiecznych składamy
Najlepsze życzenia, wyrazu Podziwu i Szacunku.


Serdeczne pozdrowienia.


Barbara Kucharska, Zarząd Stowarzyszenia, Karda Warsztatu Terapii Zajęciowej


Zdjęcia i Filmiki z Okazji Dnia Matki 2019

filmik link 2019 Dzień Matki


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo

W czasie pandemii udało się zorganizować autobus
na przejazd do Darłówka.


                                                    Barbara Kucharska
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Darlowko2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego
Warsztat Terapii Zajęciowej zamknięty od 11 do 24 maja br.

                                               

                                                            Barbara Kucharska

Decyzja Wojewody 08.05.2020

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT !

 

W związku z uruchomieniem przez PFRON nowego programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III należy zwrócić uwagę na to:

- kto jest wnioskodawcą a kto podopiecznym - rodzic/opiekun może występować tylko w przypadku posiadania udzielonego pełnomocnictwa notarialnego
do reprezentowania Wnioskodawcy lub sądowego dokumentu stanowiącego
o ubezwłasnowolnieniu Wnioskodawcy i sprawowania nad nim opieki.
W pozostałych przypadkach Wnioskodawca składa wniosek we własnym imieniu,

- wszystkie pola musza być wypełnione,

- w chwili obecnej wnioskowany okres świadczenia nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Wnioskować można tylko o te miesiące, w których placówka przez okres
co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych była zamknięta,

- nazwa placówki, w której Wnioskodawca korzysta z opieki to:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu
oraz adres
os. Kościuszkowców 13
62-020 Swarzędz
tel. 61 651 52 86, 604 454 675 e-mail 
spdst@wp.pl

- środki finansowe będą przekazywane tylko na wskazane konto bankowe innej możliwości technicznej nie ma,

- oświadczenia na ostatniej stronie

1) Adresaci programu wymienieni we wniosku, nie otrzymali na podstawie odrębnych wniosków (o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”) pomocy finansowej udzielonej w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pole wymagane zaznaczone gwiazdką (*) musi być wypełnione poprawnie

2) W miesiącach, które obejmuje niniejszy wniosek, nie nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Pole wymagane zaznaczone gwiazdką (*) musi być wypełnione poprawnie

3) Informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że podanie przez Wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

muszą być zaznaczone w przeciwnym wypadku system nie przyjmie wniosku.

 

WAŻNE!!!!!!

Wnioski złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu należy wybrać zakładkę wyślij bez podpisu. Wnioski złożone w formie papierowej musza być podpisane przez osobę składająca wniosek.

 

W przypadku występowania w imieniu Wnioskodawcy (osoby niepełnosprawnej) do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do działania na rzecz danej osoby.

 

Jeżeli wniosek przesyłamy listem to należy go wysłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
UL. Słowackiego 8, 60-823 Poznań,
z dopiskiem: dotyczy SOW


koronowarsztaty_tesknimy
Podziekowanie23.04.2020

Od kilkunastu dni działa nasza grupa prywatna na Facebook-u na której wykonujemy prace zdalną.
W linku poniżej możemy zobaczyć efekty pracy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Kliknij poniżej aby zobaczyć więcej

https://photos.app.goo.gl/BsJcUdn6oiDqnFBZ7

Koronawarsztaty 2020


ZAPRASZAMY NA NASZĄ PRYWATNĄ GRUPĘ
FACEBOOKOWĄ O NAZWIE "GRUPA SPDST SWARZĘDZ-KOBYLNICA", GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ MATERIAŁY DO PRACY W CZASIE PANDEMII, ALE RÓWNIEŻ ZADANIA, LUŹNE ROZMOWY I WIELE, WIELE WIĘCEJ

NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE KONTA NA FACEBOOK-u
Należy zalogować lub dla nowych użytkowników zarejestrować na stronie Facebook.pl
Link bezpośredni do grupy poniżej
https://www.facebook.com/groups/243265446798269/
Po sprawdzeniu osoby(Uczestnika, Rodzica, Opiekuna), będzie możliwość dodana przez administratora (Mateusz N., Łukasz C.) do grupy.

--------------------------------------------------------------------------------------------


Świadczenie w wysokości 500 zł przez 3 miesiące


będą otrzymywali niepełnosprawni, którzy skorzystają z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca 2020.
Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r.
Budżet programu wynosi 174 mln zł.
Program jest reakcją PFRON na sytuację osób niepełnosprawnych powstałą w obliczu epidemii. To zbiór konkretnych działań, a jednym z nich jest wypłata swoistej rekompensaty dla osób niepełnosprawnych, które straciły możliwość uczestnictwa w placówkach aktywizacji zawodowej i społecznej, dofinansowanych przez Fundusz" - mówi prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz. Wskazuje, że chodzi m.in. o warsztaty terapii zajęciowej.
Z programu skorzystają też niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.
Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona, uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.
Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą tradycyjną - wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.
Na tę formę pomocy PFRON przeznacza 174 mln zł. "Tak wysoki budżet gwarantuje wsparcie wszystkich osób niepełnosprawnych, które z powodu zamknięcia placówki nie mogą korzystać z zajęć" - zapewnia Michałkiewicz.
O wypłatę mogą starać się nie tylko osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale także - w imieniu osób niepełnosprawnych - opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia. Dotyczy to również orzeczeń wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.
Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.
Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW - tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).

Forma przekazania wniosku do PFRON;
1. Postać tradycyjna papierowa – na kancelarię
Adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
z dopiskiem System SOW

2. Postać elektroniczna (podpisany skan wniosku)
 - poprzez ePUAP na skrytkę podawczą SOW/PFRON
-poprzez pocztę elektroniczną (email) na adres: sow@pfron.org.pl

Niezbędne linki
Druk do pobrania w Word
lub
Druk do pobrania PDF

https://sow.pfron.org.pl (tu się logujemy lub rejestrujemy)

Szczególowy opis w PDF na którym podane są niezbędne kroki


Wniosek moduł 3

--------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE, PODOPIECZNI

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2
INFORMUJEMY, ŻE WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NIEPRZERWANIE
ZAMKNIĘTY OD 11.03.2020 do 24.04.2020

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPLOSKIEGO

MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI:
 1. Telefonicznie. 604 454 675 (Kierownik WTZ)
 2. Mailowo: spdst@wp.pl
 3. Facebook "Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka"
 4. Facebook "WTZ Swarzędz - pracownie w Kobylnicy"
 5. Grupa prywatna Facebook dla Kadry, Uczestników i Opiekunów
  o nazwie "GRUPA SPDST SWARZĘDZ-KOBYLNICA"
--------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPRASZAMY NA SPACER
Serdecznie zapraszamy na stronę z wirtualnymi spacerami po muzeach i innych miejscach.

Wystarczy kliknąć poniższy link

https://sites.google.com/view/wirtualny-przewodnik-wtz/wirtualne-muzea-w-polsce?authuser=0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA !!!
Inicjatywa poznańskiego środowiska psychoterapeutycznego

w sytuacji zagrożenia epidemicznego koronawirusem
w zakresie bezpłatnego wsparcia psychologicznego
dla: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych
oraz
osób pozostających w kwarantannie.

Zobacz/pobierz
 HARMONOGRAM DYŻURÓW

--------------------------------------------------------------------------------------------

W ZWIĄZKU ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM PROSIMY O ZAPISY
NA WYJAZD DO DARŁÓWKA TELEFONICZNIE
TEL. 606 921 442, 604 454 675
BARBARA KUCHARSKA

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 4_2020
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 4_2020_1
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 5_2020
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr 5_2020_1


uwaga praca

W ZWIĄZKU ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM PROSIMY O ZAPISY
NA WYJAZD DO DARŁÓWKA TELEFONICZNIE
TEL. 606 921 442, 604 454 675
BARBARA KUCHARSKA

uwaga wycieczka
Anioły są wśród nas
Bezpłatne szkolenie

Jeden Procent


NAJBLIŻSZE WYDARZENIA


--------------------------------------------------------------------------------------------
SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE, PODOPIECZNI
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2
INFORMUJEMY, ŻE WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NIEPRZERWANIE
ZAMKNIĘTY OD 11.03.2020 do 24.04.2020

ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPLOSKIEGO

MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI:
 1. Telefonicznie. 604 454 675 (Kierownik WTZ)
 2. Mailowo: spdst@wp.pl
 3. Facebook "Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka"
 4. Facebook "WTZ Swarzędz - pracownie w Kobylnicy"
 5. Grupa prywatna Facebook dla Kadry, Uczestników i Opiekunów
  o nazwie "GRUPA SPDST SWARZĘDZ-KOBYLNICA"
--------------------------------------------------------------------------------------------
ZAPRASZAMY NA SPACER
Serdecznie zapraszamy na stronę z wirtualnymi spacerami po muzeach i innych miejscach.

Wystarczy kliknąć poniższy link

https://sites.google.com/view/wirtualny-przewodnik-wtz/wirtualne-muzea-w-polsce?authuser=0

--------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA !
SZANOWNI RODZICE OPIEKUNOWIE !
Inicjatywa poznańskiego środowiska psychoterapeutycznego

w sytuacji zagrożenia epidemicznego koronawirusem
w zakresie bezpłatnego wsparcia psychologicznego
dla: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych
oraz
osób pozostających w kwarantannie.

Zobacz/pobierz
 HARMONOGRAM DYŻURÓW

----------------------------------------------------------
SZANOWNI RODZICE OPIEKUNOWIE !

W czasie zagrożenia
KORONAWIRUSEM
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania higieny
rąk, ciała i odzieży.
Uczestnicy, którzy maja objawy przeziębienia(kichanie, kaszel, katar),
to prosimy o pozostanie w domu.

Kierownik i kadra WTZ
----------------------------------------------------------
SZANOWNI RODZICE !
W związku z epidemią grypy i innych chorób prosimy
o kontrolowanie stanu zdrowia Waszych dzieci.
W przypadku kataru, kaszlu, temperatury, opryszczki
prosimy o pozostanie w domu.

Kierownik, Pielęgniarka, Kadra WTZ

----------------------------------------------------------

Archiwum

Kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka w Swarzędzu

Adres :      os. Kościuszkowców 13
                   62-020 Swarzędz

E-mail :      spdst@wp.pl

Telefon :    tel. (+48.61) 651 52 86            
                  fax. (+48.61) 651 88 68
                  tel. 604 45 46 75

NIP 777-22-15-371
REGON 631081837
KRS 0000021128
nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836