Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu                 Facebook_Swarzędz   FaceBook_Kobylnica  YouTube_WTZ  Skype_WTZ
style="border: 2px solid ; width: 32px; height: 32px;" alt="Skype_WTZ" src="images/ikonskype.jpg">


Sprawozdanie      Statut       Zarząd      KRS       RODO  

Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

Psycholog prowadzi systematyczne, zajęcia z dziećmi i młodzieżą tutejszego Stowarzyszenia oraz w razie potrzeby z osobami dorosłymi w ścisłej współpracy z rodzicami i opiekunami (poradnictwo i wsparcie), z uwagi na potrzeby dzieci i rodziców we wtorki lub piątki. Rodzice

i opiekunowie mogą korzystać z pomocy psychologicznej podczas dyżuru dla nich we wtorki od godziny 18 - tej do 20 – tej, po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Odbywała się także psychoedukacja w kontakcie indywidualnym oraz w ramach Grupy wsparcia dla rodziców

i opiekunów, członków SPDST w Swarzędzu.

Nadal pomocą psychologiczną objęci są uczestnicy zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w Swarzędzu, a dodatkowo także w Kobylnicy. Psycholog realizuje uprzednio zaplanowane oddziaływania terapeutyczne – w ramach indywidualnych programów terapii - wzmacniające kondycję psychiczną, sprzyjające samodzielności i dojrzałości emocjonalno – społecznej. Efekty terapii podsumowywane systematycznie są jednocześnie ewaluacją podjętych działań. Diagnoza odbywa się dzięki: wywiadowi od rodziców lub opiekunów, analizie dostarczanej przez rodzinę lub opiekunów dokumentacji, rozmów z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi

i kadrą, obserwacji i innych badań psychologicznych. W razie potrzeby odbywały się także konsultacje z opieką społeczną, lekarzami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, innymi podmiotami. W trudniejszych sytuacjach rodzinnych, zdrowotnych ważne były wizyty domowe, a bywało, że szpitalne. Pozwalało to lepiej poznać sytuację osobistą podopiecznych, zacieśnić współpracę z rodziną, lecz także udzielić stosownego wsparcia. Swoją wiedzą i pomocą psycholog przyczyniał się do aktywizacji zawodowej obecnie już absolwentów WTZ

w Swarzędzu we współpracy z rodziną oraz „Centrum Dzwoni”. Dla potrzeb aktywizacji zawodowej wydawane były opinie psychologiczne na ręce rodziców.

Opiniowanie na potrzeby zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności jest nadal jedną z form pracy psychologa WTZ w Swarzędzu. Opinie wydawane są także w miarę potrzeb zgłaszanych przez rodziców i opiekunów np. dla lekarza, sądu, celów mieszkaniowych, w celu orzeczenia niepełnosprawności, innych.

Nie sposób oddzielić diagnozowania od terapii, podstawą jest kontakt z drugim człowiekiem.

Z niego wywodzi się chęć „przyjścia ponownie”, z niego wynika poznanie drugiej osoby i więź

z nią. Podobnie: metody i formy pracy – są ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb jednostek, lecz także grup, czy par – częsta i bardzo pożyteczna jest mediacja, pomoc

w rozwiązaniu sytuacji konfliktowej. Odbywają się także zajęcia zespołowe, bez podziałów – służą z reguły integracji i jeszcze lepszemu poznaniu (np. „Zgadnij kto?), w przystępnej formie propagują wiedzę psychologiczną np. pozytywne myślenie, umiejętność relaksacji a trening umiejętności społecznych przydaje się nie tylko w życiu warsztatu... Ponieważ to już kilkanaście lat lat razem, więc przeżywaliśmy także wspólnie niejedną trudną i ważną sytuację (żałoby po najbliższych, śmierci naszych kolegów i koleżanek, pożegnania i miłości, choroby, lecz także radości) – psychologia życia codziennego, biegu życia ludzkiego. Jakże się tu przydaje

ta budowana cierpliwie postawa samodzielności, dzielności , coraz większej dojrzałości, bycia pomocnym i wspierającym dla drugiego. Nasi „ uczestnicy” niejeden raz udzielali sobie nawzajem wsparcia. W razie potrzeby, sytuacji trudnej sami korzystali z tego, że w warsztacie jest psycholog. Część podejmowała systematyczną terapię psychologiczną. Część systematycznie usprawniała funkcje umysłowe, sprawność manualną, grafomotoryczną, pracę narządów artykulacyjnych, lecz także podejmowała się zadań zwiększania zakresu

i pogłębiania relacji interpersonalnych, wzmacniała poczucie własnej wartości.

W kontakcie indywidualnym odbywają się także spotkania wspierające rozwój osobisty, zwiększające kompetencje interpersonalne, umiejętności i wiedzę psychologiczną jak

np. pozytywne myślenie, asertywność i kontrolę emocjonalną – wszystko na miarę potrzeb

i możliwości. Dla każdego coś rozwijającego!


mgr Danuta Dachtera

Psycholog Specjalność Kliniczna

Nauczyciel Mianowany


GabinetPsychologiczny
 

Kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka w Swarzędzu

Adres :      os. Kościuszkowców 13
                   62-020 Swarzędz

E-mail :      spdst@wp.pl

Telefon :    tel. (+48.61) 651 52 86            
                  fax. (+48.61) 651 88 68
                  tel. 604 45 46 75

NIP 777-22-15-371
REGON 631081837
KRS 0000021128
nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836